Kullanım Şartları

Lütfen aşağıdaki ayrıntılı verilen bu şartları gözden geçirmek için bir dakikanızı ayırın. Şartları kabul ediyorsanız mağazanızı ekleyebilirsiniz.
Listelenen tüm mağazalar kullanıcılar tarafından eklenir, bu mağazayı ziyaret etmenin riski size aitdir. Web sayfalarına giden bağlantıya tıklamak kendi seçiminizdir.

1. Kullanım Şartlarının Kabulü ve Değişiklikler

Bu web sitesini veya hizmetleri her kullandığınızda veya bunlara erişime neden olduğunuzda, bu Kullanım Koşullarına bağlı kalacağınızı ve zaman zaman bildirimde bulunarak veya bulunmayarak değiştirildiğini kabul edersiniz. Ek olarak, bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığıyla belirli bir hizmeti kullanıyorsanız, bu hizmetler için geçerli olan tüm kurallara veya yönergelere tabi olacaksınız ve bunlar, bu Kullanım Koşullarına referans olarak dahil edilecektir.

2. Hizmetimiz

Bu web sitesinin sahiplerinin münhasıran hakkını saklı tuttuğunu ve herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın ve size karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeden, bu web sitesini ve hizmetlerini değiştirebileceğini veya durdurabileceğini veya verdiğiniz verileri geçici veya kalıcı olarak silebileceğini kabul etmektesiniz. Herhangi bir veri veya bilginin zamanında olması, silinmesi, depolanmaması, yanlışlığı veya uygunsuz şekilde teslim edilmesinden sorumlu veya yükümlülüğümüz olmayacaktır.

3. Değerlendirme ve Sıralama Sistemi

Listede bulunan tüm mağazaların sahipleri ücretsiz olarak mağazasını üste taşıyabilir. Listelenen mağazanızı haksız olarak daha yüksek miktarlarda beğenilme/beğenilmeme, iyi yorum/kötü yorum almasına yol açabilecek herhangi bir otomatik önyükleme sistemi proxy sunucuları, vpn, sahte hesap, komut dosyaları veya başka bir mekanizma veya uygulama kullanmamayı kabul edersiniz. Avantaj elde etmek için oylama sistemine hile yaparken yakalanırsanız mağazanız kara liste sayfasında yer alır veya hesabınız askıya alınır.

4. Sorumluluklarınız ve Kayıt Yükümlülükleriniz

Bu web sitesini kullanmak için sitemize kayıt olmanız ve talep edildiğinde gerçek bilgileri vermeyi kabul etmeniz gerekmektedir. Kayıt olurken, zaman zaman tarafımızdan değiştirilebilecek olan Kullanım Şartlarımızı açıkça kabul etmiş olursunuz.

5. Kayıt ve Şifre

Şifrenizin gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz ve sizin tarafınızdan yetkilendirilmiş veya yetkisiz olarak kayıt ve / veya oturum açma yoluyla tüm kullanımlardan sorumlu olacaksınız. Herhangi bir yetkisiz kullanım veya kaydınız, kullanıcı hesabınız veya şifreniz konusunda bizi derhal bilgilendirmeyi kabul edersiniz.

6. Davranışınız

İster metin, yazılım, kod, müzik veya ses, fotoğraf veya grafik, video veya diğer materyaller (İçerik) olsun, herkese açık veya özel olarak sağlanan her türlü bilgi veya verinin tamamen İçeriği sağlayan kişinin sorumluluğunda olacağını kabul edersiniz. veya kullanıcı hesabı kullanılan kişi. Web sitemizin sizi sakıncalı veya saldırgan olabilecek İçeriğe maruz bırakabileceğini kabul edersiniz. Bu web sitesinde görünen İçerikten veya herhangi bir hata veya eksiklikten size karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacağız. Bu web sitesini veya sağlanan herhangi bir hizmeti kullanırken aşağıdakileri yapmayacağınızı açıkça kabul ediyorsunuz: (a) Tehdit edici, zararlı, taciz edici, taciz edici, taciz edici, haksız, iftira niteliğinde, iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, saldırgan, sakıncalı, pornografik, bir virüs veya diğer yıkıcı veya zararlı programlama rutinleri ile enfekte olan, hukuki veya cezai sorumluluğa yol açan veya geçerli yerel, ulusal veya uluslararası yasaları ihlal edebilecek şekilde bu web sitesine veya sağlanan herhangi bir hizmeti veya herhangi bir hizmete müdahale etmek veya kesintiye uğratmak; (b) Herhangi bir kişi veya kuruluşla ilişkinizi taklit etmek veya yanlış tanıtmak ya da sizin tarafınızdan sağlanan herhangi bir İçeriğin kaynağını taklit etmek veya başka bir şekilde gizlemek veya yanlış tanıtmak; (c) Diğer kullanıcılar hakkında herhangi bir veri toplamak veya toplamak; (d) Bu web sitesini ve herhangi bir İçeriği veya hizmeti, önceden yazılı iznimiz olmadan istenmeyen posta, istenmeyen posta, zincir mektuplar, piramit şemaları veya diğer herhangi bir şekilde izinsiz reklamı içerecek herhangi bir şekilde veya herhangi bir şekilde sağlamak veya kullanmak. bir virüs veya başka bir yıkıcı veya zararlı programlama rutini ile enfekte, hukuki veya cezai sorumluluğa neden olan veya geçerli bir yerel, ulusal veya uluslararası yasayı ihlal edebilen; (b) Herhangi bir kişi veya kuruluşla ilişkinizi taklit etmek veya yanlış tanıtmak ya da sizin tarafınızdan sağlanan herhangi bir İçeriğin kaynağını taklit etmek veya başka bir şekilde gizlemek veya yanlış tanıtmak; (c) Diğer kullanıcılar hakkında herhangi bir veri toplamak veya toplamak; (d) Bu web sitesini ve herhangi bir İçeriği veya hizmeti, önceden yazılı iznimiz olmadan istenmeyen posta, istenmeyen posta, zincir mektuplar, piramit şemaları veya diğer herhangi bir şekilde izinsiz reklamı içerecek herhangi bir şekilde veya herhangi bir şekilde sağlamak veya kullanmak. bir virüs veya başka bir yıkıcı veya zararlı programlama rutini ile enfekte, hukuki veya cezai sorumluluğa neden olan veya geçerli bir yerel, ulusal veya uluslararası yasayı ihlal edebilen; (b) Herhangi bir kişi veya kuruluşla ilişkinizi taklit etmek veya yanlış tanıtmak ya da sizin tarafınızdan sağlanan herhangi bir İçeriğin kaynağını taklit etmek veya başka bir şekilde gizlemek veya yanlış tanıtmak; (c) Diğer kullanıcılar hakkında herhangi bir veri toplamak veya toplamak; (d) Bu web sitesini ve herhangi bir İçeriği veya hizmeti, önceden yazılı iznimiz olmadan istenmeyen posta, istenmeyen posta, zincir mektuplar, piramit şemaları veya diğer herhangi bir şekilde izinsiz reklamı içerecek herhangi bir şekilde veya herhangi bir şekilde sağlamak veya kullanmak. (b) Herhangi bir kişi veya kuruluşla ilişkinizi taklit etmek veya yanlış tanıtmak ya da sizin tarafınızdan sağlanan herhangi bir İçeriğin kaynağını taklit etmek veya başka bir şekilde gizlemek veya yanlış tanıtmak; (c) Diğer kullanıcılar hakkında herhangi bir veri toplamak veya toplamak; (d) Bu web sitesini ve herhangi bir İçeriği veya hizmeti, önceden yazılı iznimiz olmadan istenmeyen posta, istenmeyen posta, zincir mektuplar, piramit şemaları veya diğer herhangi bir şekilde izinsiz reklamı içerecek herhangi bir şekilde veya herhangi bir şekilde sağlamak veya kullanmak. (b) Herhangi bir kişi veya kuruluşla ilişkinizi taklit etmek veya yanlış tanıtmak ya da sizin tarafınızdan sağlanan herhangi bir İçeriğin kaynağını taklit etmek veya başka bir şekilde gizlemek veya yanlış tanıtmak; (c) Diğer kullanıcılar hakkında herhangi bir veri toplamak veya toplamak; (d) Bu web sitesini ve herhangi bir İçeriği veya hizmeti, önceden yazılı iznimiz olmadan istenmeyen posta, istenmeyen posta, zincir mektuplar, piramit şemaları veya diğer herhangi bir şekilde izinsiz reklamı içerecek herhangi bir şekilde veya herhangi bir şekilde sağlamak veya kullanmak.

7. Bu Web Sitesindeki İçeriğin Sunulması

Web sitemize herhangi bir İçerik sağlayarak: (a) bize kullanım, görüntüleme, çoğaltma için dünya çapında, telifsiz, kalıcı, münhasır olmayan bir hak ve lisans (her türlü ahlaki haklar veya diğer gerekli haklar dahil) vermeyi kabul edersiniz, tamamen veya kısmen değiştirmek, uyarlamak, yayınlamak, dağıtmak, gerçekleştirmek, tanıtmak, arşivlemek, tercüme etmek ve türev çalışmalar ve derlemeler oluşturmak. Bu tür bir lisans, bilinen veya daha sonra geliştirilen herhangi bir biçim, ortam, teknoloji için geçerli olacaktır; (b) bu ​​Bölüm 7'de belirtilen lisansı bize vermek için gerekli olabilecek tüm yasal, ahlaki ve diğer haklara sahip olduğunuzu garanti ve beyan edersiniz; Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, sağladığınız herhangi bir İçeriği herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, bildirimde bulunarak veya bulunmayarak yayınlamayı reddetme veya kaldırma veya erişimi engelleme hakkına sahip olduğumuzu (ancak zorunluluğumuz olmadığını) kabul edersiniz.

8. Üçüncü Şahıs Hizmetleri

Üçüncü şahısların malları ve hizmetleri bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığıyla tanıtılabilir ve / veya kullanılabilir hale getirilebilir. Üçüncü şahıslar tarafından sağlanan ürün ve hizmetlere ilişkin yapılan beyanlar, bu üçüncü şahıslar tarafından yapılan politikalar ve beyanlara tabidir. Üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinizden veya etkileşiminizden hiçbir şekilde sorumlu olmayacağız.

9. Tazminat

Makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere, iştiraklerimizi, iştiraklerimizi, ilgili tarafları, memurlarımızı, direktörlerimizi, çalışanları, acenteleri, bağımsız yüklenicileri, reklamcıları, ortakları ve ortak markalayıcıları, makul avukat ücretleri dahil olabilecek herhangi bir iddia veya talepten dolayı tazmin etmeyi ve bunlardan zarar görmemesini kabul edersiniz herhangi bir üçüncü şahıs tarafından yapılmış, bu web sitesi veya hizmet ile davranışınız veya bağlantınızdan, İçerik sağlamanızdan, bu Kullanım Koşullarını ihlalinizden veya başka bir kişi veya tarafın haklarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesinden kaynaklanan.

10. HİZMETLERİN REDDİ

BU WEB SİTESİNİ KULLANMANIZIN VE SAĞLANAN HİZMETLERİN VEYA İÇERİKLERİN (HİZMET) KULLANILABİLİR OLDUĞUNU VE SİZE RİSKİN SİZE AİT OLDUĞUNU KABUL EDİYORSUNUZ. SİZE OLDUĞU GİBİ SAĞLANMIŞTIR VE TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HER TÜRLÜ ZIMNİ VEYA AÇIK TÜM GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDİYORUZ. HİZMETİN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜN KESİNTİSİZ, HATASIZ, VİRÜS İÇERMEZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ, DOĞRU, GÜVENİLİR, HERHANGİ BİR KALİTEDE VEYA HERHANGİ BİR İÇERİĞİN İNDİRİLMESİ İÇİN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE GÜVENLİ OLACAĞINA DAİR HİÇBİR GARANTİ VERMİYORUZ . HİÇBİRİMİZİN VEYA HİZMET KATILIMININ HİÇBİRİNİN HERHANGİ BİR TÜRDE PROFESYONEL TAVSİYELER SAĞLAMADIĞINI VE BU TAVSİYELERİN VEYA DİĞER BİLGİLERİN KULLANIMININ YALNIZCA KENDİ RİSKİNİZDE VE HERHANGİ BİR SORUMLULUĞUMUZ OLMAKSIZIN SİZE AİT OLDUĞUNU ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ.

11. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

KAR KAYIP ZARARLARI, ŞEREFİYE, KULLANIMI, VERİLERİ VEYA DİĞER MADDİ OLMAYAN ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, BELİRGEN HASARLARDAN SORUMLU OLMAYACAĞIMIZI AÇIKÇA ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ. (I) HİZMETİN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BU TÜR HASARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA, (II) GİRİLEN HERHANGİ BİR İŞLEMDEN KAYNAKLANAN YEDEK MAL VE / VEYA HİZMETLERİ ELDE ETME MALİYETİ HİZMET ARACILIĞIYLA, (III) VERİ AKTARIMLARINIZA YETKİSİZ ERİŞİM VEYA DEĞİŞTİRME, (IV) HİZMET ÜZERİNDEKİ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN BEYANLARI VEYA DAVRANIŞLARI YA DA (V) HİZMETLE İLGİLİ BAŞKA HERHANGİ BİR KONU. Belgedeki şartları kabul ederek, yasal veya başka türlü herhangi bir işlem yapma hakkınızdan da feragat ettiğinizi unutmayın. SMMPANELBUL ile ilgili herhangi bir şeye veya herhangi bir şeye karşı. Lütfen gönderilen mesajlardan sorumlu olmadığımızı unutmayın. Herhangi bir mesajın doğruluğunu, eksiksizliğini veya kullanışlılığını garanti etmiyoruz veya garanti etmiyoruz ve herhangi bir mesajın içeriğinden sorumlu değiliz. Mesajlar, mesaj panosunun görüşlerini değil, mesajın yazarının görüşlerini ifade eder. Gönderilen bir mesajın sakıncalı olduğunu düşünen herhangi bir kullanıcının e-posta yoluyla hemen bizimle iletişime geçmesi önerilir. Sakıncalı mesajları kaldırma yeteneğine sahibiz ve kaldırmanın gerekli olduğuna karar verirsek, makul bir süre içinde bunu yapmak için her türlü çabayı göstereceğiz. Bu hizmeti kullanarak, bu bülten panosunu bilerek yanlış ve / veya karalayıcı, yanlış, küfürlü, kaba, nefret dolu, taciz edici, müstehcen herhangi bir materyali göndermek için kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. küfürlü, cinsel yönelimli, tehdit edici, bir kişinin mahremiyetini ihlal eden veya başka bir şekilde herhangi bir yasayı ihlal eden. Telif hakkı size veya bu ilan panosuna ait olmadıkça, telif hakkıyla korunan hiçbir materyali yayınlamamayı kabul edersiniz. Bu kuralları ve koşulları okuduysanız, anladıysanız ve kabul ettiyseniz, web sitesine ve / veya forumlara girebilirsiniz. Aynı fikirde değilseniz, bu web sitesinden hemen ayrılın.


Son güncellenme tarihi, 3 Kasım 2020